Ακουστικός Ανιχνευτής Διαρροών M60

Ακουστικός Ανιχνευτής Διαρροών M60

Ακουστικός Ανιχνευτής Διαρροών M60

Το M60 αποτελεί εργαλείο προληπτικής συντήρησης δικτύων νερού. Διακρίνεται για την εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία του και την δυνατότητα ανίχνευσης ακόμη και μικρών διαρροών. Χρησιμοποιεί μεγάλης ευαισθησίας σύστημα ανίχνευσης δονήσεων και ενίσχυσης των σημάτων. Επιλέγοντας την κατάλληλη συχνότητα, μεταλλικοί και μη σωλήνες μπορούν να ελεγχθούν επιτυχώς. Το ηχητικό σήμα μεταφέρεται ασύρματα σε ακουστικά για μεγαλύτερη ευελιξία.

Χαρακτηριστικά:

  • Μικρό Μέγεθος
  • Λειτουργία με ένα μπουτόν
  • Υψηλή/ Χαμηλή Συχνότητα
  • Ασύρματα ακουστικά

Εφαρμογή

Το M60 με τον ενσωματωμένο αισθητήρα είναι κατάλληλο για προεντοπισμό σε πλαστικούς και μεταλλικούς σωλήνες και χρήση σε κτηριακές εφαρμογές και στενούς χώρους.
Εάν χρησιμοποιηθεί εξωτερικός αισθητήρας επιταχυνσιόμετρο είναι κατάλληλο για προεντοπισμό σε φρεάτια και εντοπισμό της θέσης διαρροής.

   

 

error: Content is protected !!