ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & Cookies

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό τοπο www.kavouras.net που ανήκει στην Εταιρεία 
«Π. ΚΑΒΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ».

Η Π. ΚΑΒΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ(εφ’ εξής Εταιρεία) εδρεύει στην Αθήνα, Ναυαρίνου 9, 10680. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, δύναται δε η Εταιρεία να τους τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς σχετική ειδοποίηση. Η περιήγηση, η χρήση και η συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας μας συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η Εταιρείαδεν ευθύνεται για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί σε χρήστες ή μη του διαδικτυακού της τόπου, από κακή χρήση αυτού ή από αδυναμία παροχής πληροφοριών ή υπηρεσιών λόγω προβλημάτων του συστήματος (λογισμικό, υποδομές, επικοινωνία)  κ.λπ. ούτε δύναται να γεννηθεί οποιαδήποτε απαίτηση σε βάρος της Εταιρείας για τυχόν ζημία οιασδήποτε φύσης (θετική, αποθετική, ειδική, διαφυγόντα κέρδη κ.α.) για οποιονδήποτε από τους ενδεικτικά ως ανωτέρω αναφερόμενους λόγους. Σε κάθε περίπτωση ανώτατο όριο της ευθύνης της αποτελεί το ποσό το οποίο κατέβαλε στην Εταιρεία  ο αντισυμβαλλόμενός της για την χρήση της υπηρεσίας που του προσέφερε αυτή.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας της Εταιρεία απαγορεύεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου να αποστέλλουν, τοποθετούν, δημοσιεύουν ή μεταδίδουν εν γένει με οποιοδήποτε τρόπο περιεχόμενο που είναι παράνομο, άσεμνο, βλαβερό, προσβάλλει τα δικαιώματα της Εταιρείας , των χρηστών του διαδικτυακού τόπου ή τρίτων, έχει υβριστικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, ρατσιστικό, χυδαίο περιεχόμενο ή παραβιάζει το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής τρίτων ή κοινοποιεί απόρρητες πληροφορίες ή προσβάλλει το πρόσωπο ανηλίκων ή γενικά αντίκειται στην ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία ή παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων κλπ. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να τον χρησιμοποιούν προκειμένου να δημιουργούν, διαδίδουν κ.λπ. λογισμικό που περιέχει ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, καταστροφή και υποκλοπή πληροφοριών άλλων χρηστών του διαδικτύου.

Εγγραφή
Κάθε χρήστης πέραν της δυνατότητας πλοήγησης μπορεί να εγγράφεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, σε κατάλληλα διαμορφωμένες φόρμες, παρέχοντας τα στοιχεία του (όνομα, e-mail).  Όλες οι πληροφορίες που ο χρήστης εισάγει στις ειδικές φόρμες του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας είναι απόλυτα εμπιστευτικές και η Εταιρεία  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο για την ενημέρωση των χρηστών/πελατών.  

Η Εταιρεία συνεργάζεται με εξωτερικό πάροχο για την αποστολή ενημερωτικού υλικού προς τον χρήστη και ο πάροχος πληροί τις προδιαγραφές τήρησης απορρήτου που ορίζει ο νόμος.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

  • H Εταιρεία τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούν οι χρήστες με την περιήγηση/εγγραφή τους στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Για την τήρηση των δεδομένων αυτών ζητείται η ρητή συγκατάθεση του χρήστη πριν την περιήγηση στην  ιστοσελίδα. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην της ενημερωτικής υποστήριξης των πελατών/χρηστών, την ικανοποίηση απαιτήσεων πελατών/χρηστών εν σχέσει με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτει η Εταιρεία  και την εκτέλεση τυχόν μεταξύ μας σύμβασης (παράδοση υπηρεσίας/προϊόντος, τιμολόγηση κ.λπ) και δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων εκτός της ΕΕ εκτός συνεργαζόμενων εταιρειών που χρησιμοποιούμε για την μαζική αποστολή ενημερωτικού υλικού και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος και κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης των πελατών/χρηστών.
  • δεν θα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ
  • θα αποθηκεύονται για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα ετών.


Δικαιώματα χρήστη

Κάθε χρήστης:

  • Έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων του.
  • Έχει το δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα στοιχεία που τηρούνται για εκείνον.
  • Έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εκείνον  και  επαληθεύσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους
  • Έχει το δικαίωμα να μας ζητήσει  να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Έχει το δικαίωμα να ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας εκτός εάν αυτά απαιτείται να τα γνωρίζουμε εφ’ όσον σχετίζονται με άλλους είδους συναλλαγές ή διαδικασίες (π.χ. ανάγκη ολοκλήρωσης φοροτεχνικής διαδικασίας για  έκδοση τιμολογίου και δελτίου αποστολής, νομικής φύσης υποχρέωση) 

Έχει το δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή το δικαίωμα να αντιταχθεί ή να αμφισβητήσει αιτιολογημένα τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του  και τη νομική βάση για επεξεργασία ή για αποστολή ενημερωτικού υλικού  μάρκετινγκ καθώς επίσης  να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Χρήση cookies.

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και  το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να πιστοποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες/επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα Cookies. Η Εταιρεία  χρησιμοποιεί τους παρακάτω τύπους coοkies για την εύρυθμη λειτουργία του site και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών του:

Persistent cookies

Session cookies

Third party cookies

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, αν τα cookies εμποδιστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου και θα χαθούν όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να απολαμβάνει ο χρήστης με την προβολή προσωποποιημένου περιεχομένου.

Εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας των cookies η Εταιρεία  δεν έχει καμία πρόσβαση σε τυχόν ανώνυμα cookies από άλλους φορείς (third party cookies) και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτά. Για παράδειγμα όταν μοιράζεστε ένα άρθρο σε ένα κοινωνικό δίκτυο, το κοινωνικό δίκτυο ενδεχομένως καταγράφει ότι κάνατε αυτή την κίνηση.

Η Εταιρεία  ενδέχεται να περιλαμβάνει links (συνδέσεις) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.


Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας- Σήματα της Εταιρείας

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου (σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή τρίτων που της έχουν παράσχει νομίμως δικαίωμα χρήσης, λογότυπα, ονόματα, εικόνες γραφικά, κείμενα, φωτογραφίες, video, πληροφορίες εφαρμογών, λογισμικά, ηχητικά και άλλα αρχεία κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας  και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η εμφάνιση και έκθεσή τους στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.


Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης περιλαμβανομένων και των όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Απορρήτου μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται κάθε φορά, οφείλει να μην εισέρχεται στην ιστοσελίδα, να μην εγγράφεται και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών της.

Επικοινωνία
Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kavouras.net.


Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, κατόπιν οποιασδήποτε τροποποίησης αυτών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Τηλέφωνο: 210 3600653 και Email: info@kavouras.net

error: Content is protected !!