ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ

Δαιδαλώδη δίκτυα από μεταλλικούς, πλαστικούς και τσιμεντένιους αγωγούς κοινής ωφέλειας, καλώδια ρεύματος ή οπτικών ινών, βρίσκονται θαμμένα κάτω από πόλεις, οικισμούς, βιομηχανικές περιοχές και άλλες υποδομές. Πολύ συχνά δεν είναι γνωστή η πορεία τους και ακόμη και εάν υπάρχουν σχέδια δεν συνεπάγεται ότι αποτυπώνουν με ακρίβεια την πορεία και το βάθος τους.

Κάθε σκάψιμο σε πεζοδρόμιο, δρόμο, πάρκο, πλατεία, οικόπεδο και κάθε χωματουργικό έργο, εγκυμονεί έναν διπλό κίνδυνο:

• Το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς σε υπάρχον δίκτυο κοινής ωφέλειας, που πολύ συχνά συνεπάγεται ένα δυσβάστακτο οικονομικό κόστος, αλλά και νομικές συνέπειες. Απαιτήσεις αποζημίωσης από τον χρήστη του δικτύου που υπέστη βλάβη ή και από ιδιώτες για διαφυγόντα κέρδη λόγω διακοπής της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, μπορούν να σημάνουν χρονοβόρες και με μεγάλο κόστος διαδικασίες.

• Πολύ δυσμενέστερα, το σκάψιμο μπορεί να υποκρύπτει σοβαρό κίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα, ή ακόμη και τη ζωή του χειριστή του σκαπτικού εργαλείου, μηχανικού ή εργαλείου χειρός. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ελληνικός και ο διεθνής Τύπος έχουν καταγράψει τραγικά δυστυχήματα, όταν το κομπρεσέρ έπληξε καλώδια ηλεκτροφωτισμού, κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμα και σε απλές εργασίες φύτευσης λουλουδιών σε ένα δημοτικό πάρκο. Οι συνέπειες από ένα τραυματισμό ή την απώλεια ζωής λόγω αμέλειας είναι τεράστιες.

Αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του εργολήπτη να διασφαλίσει την ακεραιότητα των κοινωφελών εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των εργαζόμενων. Η νομοθεσία αναγνωρίζει αυτή την ευθύνη, ενώ πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει ειδικές διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική την επισκόπηση του υπεδάφους πριν από την έναρξη των εργασιών εκσκαφής, με ειδικές ποινές για όσους την παραλείψουν.

Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν σχέδια, ή αυτά που υπάρχουν δεν αποτυπώνουν την σημερινή κατάσταση, καθώς έχουν παρέλθει πολλές δεκαετίες και έχουν γίνει πολλαπλές παρεμβάσεις στα υπερκείμενα στρώματα.
Οι συσκευές εντοπισμού διακρίνονται ανάλογα με την εφαρμογή τους και την ανάγκη του κάθε έργου.

Ο βασικός διαχωρισμός γίνεται ανάλογα με το υλικό:
• μεταλλικοί σωλήνες και καλώδια
• πλαστικοί και τσιμεντένιοι σωλήνες

και μετά ανάλογα με την ανάγκη του κάθε έργου:
• εντοπισμός για την αποφυγή
• εντοπισμός για την ακριβή αποτύπωση της θέσης και του βάθους.

Προσφέρουμε και υποστηρίζουμε μια πλήρη σειρά εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των διάφορων έργων εντοπισμού υπογείων αγωγών και καλωδίων.

error: Content is protected !!