ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Η Riserbond, τμήμα της Radiodetection, είναι εξειδικευμένος κατασκευαστής συσκευών TDR. Εάν το καλώδιο έχει τουλάχιστον δυο αγωγούς και δη μεταλλικούς μπορεί να ελεγχθεί από ένα TDR. Tα TDR ανιχνεύουν βλάβες και μετράνε/ ελέγχουν όλους τους τύπους των συνεστραμμένων και ομοαξονικών καλωδίων, εναέριων και υπόγειων.

Τα ηχοπαλμόμετρα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό σφαλμάτων σε όλους τους τύπους καλωδίων. Μπορεί να εντοπίσουν σημαντικά και λιγότερο σημαντικά προβλήματα καλωδίων όπως σφάλματα θωράκισης, κομμένοι αγωγοί, χαλαροί σφικτήρες, εμποτισμός με υγρασία, βραχυκυκλωμένοι αγωγοί όπως και μια ποικιλία άλλων σφαλμάτων.
Η ταχύτητα και η ακρίβεια του κάνει το TDR την προτιμούμενη σήμερα μέθοδο εντοπισμού σφαλμάτων στα καλώδια.

To ΤDR λειτουργεί στην ίδια αρχή με το Radar. Ένας παλμός ενέργειας εκπέμπεται στο καλώδιο. Όταν ο παλμός φθάσει στο τέλος του καλωδίου ή σε μια βλάβη κατά μήκος του ένα μέρος ή όλη η ενέργεια του παλμού αντανακλάται πίσω στο όργανο. Το TDR μετρά το χρόνο που παίρνει το σήμα να ταξιδεύσει κατά μήκος του καλωδίου, να εντοπίσει το πρόβλημα και να ανακλαστεί πίσω. Τα σύγχρονα TDR μετατρέπουν το χρόνο σε απόσταση και απεικονίζουν την πληροφορία είτε σαν κυματομορφή είτε σαν απόσταση του σφάλματος από το όργανο.

error: Content is protected !!