Ανιχνεύοντας το Υπέδαφος

Εντοπισμός

Επιθεώρηση

Χαρτογράφηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Ανιχνεύοντας το Υπέδαφος

Εντοπισμός

Επιθεώρηση

Χαρτογράφηση

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ​

Γιατί Εντοπίζουμε…
Είναι ευθύνη και υποχρέωση εκείνων που σκάβουν να μην βλάψουν προϋπάρχουσες θαμμένες κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

Ασφάλεια…

Ο εντοπισμός πριν τις εργασίες παρέχει ασφάλεια στους χειριστές και το κοινό από βλάβες σε περίπτωση χτυπήματος ηλεκτροφόρου καλωδίου ή σωλήνα αεριού.

Κόστος Ζημιών…

Το κόστος μιας ζημιάς σε κοινωφελή αγωγό μπορεί να γίνει υπέρογκο. Υπάρχει κόστος αποκατάστασης της ζημίας, κόστος υπεράσπισης αγωγής για αμέλεια, πιθανές ασφαλιστικές απαιτήσεις σε περίπτωση σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού, διαφυγόντα κέρδη του κύριου του αγωγού και το κόστος διακοπής των εργασιών.

Νόμος…

Ο νόμος αναγνωρίζει ότι το κόστος και η ενόχληση της κοινωνίας που προκλήθηκε από τη ζημία ενός κοινωφελούς αγωγού μπορεί και πρέπει να αποφεύγεται. Πολλές χώρες έχουν ήδη με νομικές διατάξεις χαρακτηρίσει αδίκημα την εκσκαφή χωρίς πρώτα να χρησιμοποιηθεί διάταξη επισκόπησης και εντοπισμού.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ

Γιατί Εντοπίζουμε…
Είναι ευθύνη και υποχρέωση εκείνων που σκάβουν να μην βλάψουν προϋπάρχουσες θαμμένες κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

Ασφάλεια…

Ο εντοπισμός πριν τις εργασίες παρέχει ασφάλεια στους χειριστές και το κοινό από βλάβες σε περίπτωση χτυπήματος ηλεκτροφόρου καλωδίου ή σωλήνα αεριού.

Κόστος Ζημιών…

Το κόστος μιας ζημιάς σε κοινωφελή αγωγό μπορεί να γίνει υπέρογκο. Υπάρχει κόστος αποκατάστασης της ζημίας, κόστος υπεράσπισης αγωγής για αμέλεια, πιθανές ασφαλιστικές απαιτήσεις σε περίπτωση σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού, διαφυγόντα κέρδη του κύριου του αγωγού και το κόστος διακοπής των εργασιών.

Νόμος…

Ο νόμος αναγνωρίζει ότι το κόστος και η ενόχληση της κοινωνίας που προκλήθηκε από τη ζημία ενός κοινωφελούς αγωγού μπορεί και πρέπει να αποφεύγεται. Πολλές χώρες έχουν ήδη με νομικές διατάξεις χαρακτηρίσει αδίκημα την εκσκαφή χωρίς πρώτα να χρησιμοποιηθεί διάταξη επισκόπησης και εντοπισμού.

Μάθετε τα νέα μας μέσα από το Blog μας

Τα νέα μας

error: Content is protected !!