ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ

O ακριβής και αποδοτικός οπτικός έλεγχος από απόσταση είναι εφικτός με τα συστήματα οπτικής επιθεώρησης Pearpoint. Η οπτική επιθεώρηση από μακριά επιτρέπει τον εντοπισμό και την εξακρίβωση κρίσιμων περιοχών χωρίς υπερβολικές αποσυναρμολογήσεις συσκευών ή συστημάτων περιορίζοντας την ανάγκη εισόδου σε επικίνδυνους και περιορισμένους χώρους. Η Pearpoint έχει αναπτύξει μια ποικιλία συσκευών και παρελκομένων επιτρέποντας στον χειριστή να σχεδιάσει ένα σύστημα που προσαρμόζει καλύτερα σε κάθε επιθεώρηση.

Ο οπτικός έλεγχος είναι ένα συμπληρωματικό κομμάτι της προληπτικής συντήρησης. Ωστόσο, αυτή η τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των δοκιμών παράδοσης ενός συστήματος ή σε περίπτωση διακοπής, παρέχοντας μια «εικόνα από μέσα» η οποία θα εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα.

Τα συστήματα Pearpoint διαθέτουν εγκρίσεις αρμοδίων φορέων ενώ είναι καταχωρημένα για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές.

Φορητά Συστήματα με Προωθούμενη Ράβδο

Η Pearpoint προσφέρει μια πλήρη σειρά από λύσεις με φορητά συστήματα επιθεώρησης. Αυτά τα συστήματα επεκτείνονται, αναβαθμίζονται, είναι ευέλικτα και κατάλληλα να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οπτικού ελέγχου από απόσταση.

Αυτά τα συστήματα είναι κατάλληλα για σωληνώσεις και γενικά άλλες εφαρμογές στις οποίες απαιτείται μια στιβαρής κατασκευής και προωθούμενης κεφαλής κάμερα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φορητών συστημάτων
• Διαθέσιμα για επιθεώρηση αγωγών με διάμετρο από 2,5 cm έως 60 cm
• Μήκη προωθητικών ράβδων από 60 έως 150 μέτρα
• Ποικιλία περιφερειακών
• Επεξεργασία ψηφιακού σήματος βίντεο.

Συστήματα Ρομποτικά επάνω σε Τράκτορα
Αυτά τα συστήματα πολλές φορές περιορίζονται σε σημεία με ευρεία προσπέλαση. Διαθέτουν τα πλεονέκτημα όλων των χαρακτηριστικών χειρισμού από μακριά όπως κλήση και ανάκληση της κεφαλής της κάμερας, εστίαση φακών, ρύθμιση της ευαισθησίας φωτισμού και άλλα. Τα βασικά συστήματα συμπληρώνονται με μια πλήρη σειρά από υποσυστήματα και περιφερειακά.
Αυτά τα συστήματα είναι ιδανικά για σύνθετες εφαρμογές που χρειάζονται πλοήγηση από απόσταση, όπως καμπύλες σωληνώσεων και ανάκληση ξένων αντικειμένων.
• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστημάτων βασισμένων σε τράκτορα.
• Προσαρμόζουν ιδιαίτερα για επιθεωρήσεις αγωγών με διάμετρο από 15εκ. και πάνω.
• Η κάμερα και ο τράκτορας αντικαθίστανται από άλλα.
• Επεξεργασία ψηφιακού σήματος βίντεο και υψηλή ευαισθησία 1 Lux.
• Τροφοδότηση του τράκτορα για κίνηση μπροστά και ανάποδα.
• Ευρεία γκάμα παρελκομένων όπως κεφαλές φωτισμού και τροχοί.

error: Content is protected !!