ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ
CAT4 – Genny4
RD 8200
RD 7200
RD 8100
RD 7100
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΣ
RD 312
MAGGIE
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
Εντοπιστές διαρροών
M40
AQUA M300
ATP-407N
PIPEMIC
Καταγραφικά
BIDI Logger
DRULO
Correlators
RD533
Εντοπισμού πορείας
RD550
 
ΡΑΝΤΑΡ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ (GPR)
GS8000
LMX200
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
RISERBOND 1205CXA
RADIODETECTION T1660
 
ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡEARPOINT
FLEXIPROBE P540
FLEXITRAX P550
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - VAN
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
PIPELINE CURRENT MAPPER
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ | CAT4 - Genny4

Εντοπίστε περισσότερα, πιο γρήγορα και ασφαλέστερα.
Οι θαμμένοι σωλήνες και τα καλώδια αποτελούν σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος για εργαζομένους σε εκσκαφές. Το σύστημα CAT4 και GENNY4 μετά από συνεχείς βελτιώσεις παρέχει σήμερα το ασφαλέστερο εργαλείο αποφυγής θαμμένων αγωγών και καλωδίων. Το νέο CAT4 διακρίνεται για το νέο πλήθος χαρακτηριστικών ανίχνευσης του με τέσσερις απλές λειτουργίες: Avoidance Scan, Power, Radio και Genny.

Με το σύστημα Avoidance Scan μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος έρευνας πριν την εκσκαφή διότι ανιχνεύει την περιοχή για σήματα προερχόμενα από καλώδια ισχύος (Power), μεταλλικούς αγωγούς (Radio) και από τον πομπό Genny ταυτόχρονα. Έτσι η χρήση του γίνεται ταχύτερη, οικονομικότερη, ασφαλέστερη και ο εντοπισμός ευκολότερος. Σε αυτό βοηθάει σε μεγάλο βαθμό η χρήση του ραβδογραφήματος που βρίσκεται στην οθόνη του δέκτη CAT4.

Παρόλο που τα καλώδια ισχύος θα πρέπει να βρίσκονται θαμμένα σε ένα ασφαλές βάθος, η συχνότερη αιτία ατυχημάτων, είναι η αβαθής τοποθέτηση τους. Ο χρήστης του CAT4 με το σύστημα StrikeAlert λαμβάνει προειδοποίηση για αβαθή καλώδια ισχύος εξασφαλίζοντας τόσο την προστασία των εργαζομένων όσο και των εγκαταστάσεων.

Με νέο σχεδιασμό του, το CAT4 κάνει ταχύτερη επεξεργασία των σημάτων που λαμβάνει παρέχοντας ταχύτερη ηχητική απόκριση και μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις. Κάνει υψηλότατη απόσβεση του θορύβου εξασφαλίζοντας ταχύτητα και ακρίβεια στη χρήση του ακόμη και σε χώρους με πυκνή παρουσία θαμμένων αγωγών και εναέριων ηλεκτροφόρων καλωδίων. Το νέο CAT4 έχοντας έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, εκπέμπει ταυτόχρονα σε δύο συχνότητες βοηθώντας έτσι την εύρεση καλωδίων μικρής διαμέτρου όπως τηλεπικοινωνιακών και οδικού φωτισμού. Με την νέα λειτουργία PowerBoost δίνει την δυνατότητα στο σήμα να ταξιδέψει σε μεγαλύτερες αποστάσεις και βάθη διευκολύνοντας έτσι την ανίχνευση του υπεδάφους.   

CAT4 - Genny4 Τεχνικό φυλλάδιο


 
ΚΑΒΟΥΡΑΣ Π. & ΣΙΑ ΕΠΕ | Ναυαρίνου 9, 10680, Αθήνα
Τηλ: 210 3600653, 00357 22 022502 | Fax: 210 3635835