Συσχετιστής Lokal 400

Συσχετιστής για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης

Ο συσχετιστής Lokal 400 ανιχνεύει διαρροές (συσχέτιση και γεώφωνο) σε δίκτυα πόσιμου νερού και μπορεί να ιχνηλατήσει την τοπογραφία των σωλήνων. Η απλή λειτουργία του επιτρέπει ακόμη και σε αρχάριους χειριστές να εντοπίσουν διαρροές με επιτυχία.

Το συμπιεσμένο νερό μέσα στους σωλήνες δημιουργεί θόρυβο στο σημείο  διαρροής. Ο θόρυβος ταξιδεύει και στις δύο κατευθύνσεις πάνω στον σωλήνα και ανιχνεύεται από  υψηλής ευαισθησίας αισθητήρια που είναι τοποθετημένα σε προσπελάσιμα σημεία όπως βάνες, πυροσβεστικοί κρουνοί κ.α.

Το σήμα ενισχύεται  και εκπέμπεται στην κεντρική μονάδα η οποία κάνει τους υπολογισμούς αλληλουχίας και συσχετισμού και τους απεικονίζει στην οθόνη LCD.

Ράβδος Ελέγχου και Γεώφωνο

Η ράβδος είναι υψηλής ευαισθησίας.  Έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει ακόμη και πολύ μικρές διαρροές.

Η ράβδος ελέγχου είναι ρυθμιζόμενη κάνοντας τη ιδιαίτερα εύχρηστη στην ακρόαση μετρητών και για τον συστηματικό έλεγχο τμημάτων του δικτύου. Όταν έχει εντοπιστεί θόρυβος διαρροής με την ράβδο ελέγχου ή όταν πρέπει να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα του συσχετισμού, εφαρμόζεται το περιλαμβανόμενο γεώφωνο.

Τα φίλτρα ενεργοποιούνται αυτόματα ή χειροκίνητα ανάλογα με το είδος του θορύβου. Η ενσωματωμένη μνήμη επιτρέπει  στον χρήστη να συγκρίνει τους ανιχνευόμενους θορύβους και να προσδιορίσει το σημείο διαρροής.

Χαρακτηριστικά

  • Φορητό
  • Συσχετιστής/ Γεώφωνο/ Ακουστική Διάταξη σε ένα πλήρες σύστημα
  • Εύχρηστο περιβάλλον επιλογής λειτουργιών
  • Στιβαρή κατασκευή από αλουμίνιο
  • 500mW πομπός
  • Φόρτιση ή τροφοδοσία απευθείας από αναπτήρα αυτοκίνητου χωρίς μετατροπέα
  • Υποδοχή για ακουστικά στην κεντρική μονάδα και στους μετρητές.
error: Content is protected !!