LMX200

Γεωραντάρ. Ανίχνευση υπεδάφους

 

Περιγραφή

Είναι συνήθης η φράση «θυμάμαι από κάπου εδώ να περνάει ένας σωλήνας αλλά άλλαξε ο τόπος από τότε». Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος πριν από μια εκσκαφή είναι η προστασία των εργαζόμενων στην εκσκαφή και ταυτόχρονα η ανάγκη να προστατευθούν από ζημία τυχόν θαμμένοι αγωγοί, σωλήνες ή καλώδια, που πιθανόν να υπάρχουν στο χώρο των εργασιών.

Προκειμένου για καλώδια ή μεταλλικούς σωλήνες ο εντοπισμός είναι μια εύκολη υπόθεση με τη χρήση Εντοπιστών Θαμμένων Μεταλλικών Αγωγών. Η ανεύρεση όμως πλαστικών σωλήνων είναι αδύνατη με τέτοια συστήματα. Μια συσκευή Γεωραντάρ ή αλλιώς Ραντάρ Υπεδάφους, όμως δεν έχει περιορισμούς στον εντοπισμό πλαστικών σωλήνων, μεταλλικών σωλήνων, καλωδίων, τσιμεντένιων σωλήνων κ.α.

Η χρήση του Γεωραντάρ παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς αποτελεί ένα οικονομικό και γρήγορο τρόπο ελέγχου μεγάλων περιοχών χωρίς εκσκαφή, καταστροφή ή εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας τους. Με το Γεωραντάρ αποκτούμε εκτίμηση του βάθους των εντοπιζόμενων υλικών. Το Γεωραντάρ δεν έχει περιορισμό στο υλικό κατασκευής του αγωγού που αναζητά.

Η αρχή λειτουργίας του Γεωραντάρ δεν διαφέρει από αυτή των άλλων ραντάρ. Στέλνει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μέσα στο έδαφος και καταγράφει τα σήματα που επιστρέφουν. Τα σήματα αυτά περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα υλικά ή τις αλλαγές των υλικών του εδάφους σε διάφορα βάθη.

Όπως κάθε τεχνολογία έτσι και το Γεωραντάρ έχει κάποιους περιορισμούς στην έκταση των εφαρμογών του. Το Γεωραντάρ θα παρουσιάσει ευδιάκριτο αποτέλεσμα εφόσον τα χαρακτηριστικά των υλικών του εδάφους που επισκοπεί διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Άλλο στοιχείο το οποίο επηρεάζει τη λειτουργία του Γεωραντάρ είναι η ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους που επιδρά στην ηλεκτρομαγνητική διαπερατότητα. Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα μετάλλων ή αργίλου δεν αποτελούν καλούς υποψήφιους χώρους για επισκόπηση.

Τα χαρακτηριστικά του εδάφους περιορίζουν το ενεργό ανιχνεύσιμο βάθος του Γεωραντάρ. Υλικά που κατασκευάζει ο άνθρωπος όπως π.χ. τσιμέντο, χαρακτηρίζονται από χαμηλή διαπερατότητα ραδιοκυμάτων, γι’ αυτό όταν οδηγούμε σε μια σήραγγα ή σε ένα υπόγειο χώρο στάθμευσης το κινητό τηλέφωνο χάνει το σήμα του. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κάποια συγκριτικά δυνητικά βάθη ανίχνευσης του Γεωραντάρ σε συνάρτηση με το υλικό του εδάφους.

Χρήση Γεωραντάρ.
Όπως αναφέρθηκε το Γεωραντάρ εκπέμπει προς το έδαφος ραδιοκύματα και λαμβάνει τις ανακλάσεις αυτών. Προκειμένου να επισκοπηθεί μια περιοχή είναι αναγκαία η σάρωση της με τέτοια πορεία ώστε το Γεωραντάρ να βρεθεί σχεδόν κάθετα στην πιθανή πορεία ενός αγωγού.

Όταν το Γεωραντάρ περάσει πάνω από κάποιον θαμμένο αγωγό εντός του βάθους που το έδαφος στο συγκεκριμένο σημείο του επιτρέπει να «δει», τότε στην οθόνη του αρχίζει να δημιουργείται μια υπερβολή, όπως φαίνεται στο σχέδιο παρακάτω και στην φωτογραφία που ακολουθεί. Από την απεικόνιση στην οθόνη μπορεί να γίνει και εκτίμηση του βάθους του ανιχνευόμενου αγωγού.

 

LMX200 GPR

Το LMX200 αποτελεί μια φορητή και ισχυρή λύση εντοπισμού θαμμένων αγωγών που δεν ανιχνεύονται με άλλες μεθόδους, όπως:

  • Μη-Μεταλλικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων αγωγών από PVC και τσιμέντο.
  • Θαμμένα καλώδια ισχύος
  • Τσιμεντένιους αγωγούς όμβριών και αποχέτευσης
  • Δεξαμενές

Βοηθά στην οργάνωση και τον σχεδιασμό έργων προλαμβάνοντας επικίνδυνα σημεία. Λειτουργεί γύρω από τα 250MHz, συχνότητα που το καθιστά ιδανικό για τον εντοπισμό υπόγειων αγωγών οργανισμών κοινής ωφέλειας.  Διακρίνεται για την ευκολία χρήσης, την ευκρινή έγχρωμη οθόνη αφής, την δυνατότητα εντοπισμού σε μεγάλο βάθος και την δυνατότητα αποθήκευσης των ευρημάτων. Διαθέτει ενσωματωμένο GPS και δέχεται και εξωτερικό δέκτη GPS για μεγαλύτερη ακρίβεια. Υποστηρίζει λειτουργίες όπως Grid Scan, Depth Slices, SplitView, MapView και συνεργάζεται με το προαιρετικό λογισμικό ανάλυσης και δημιουργίας αναφορών EKKO_Project.

 

 

 

lmxbrochure_sensors_software
error: Content is protected !!