Συστήματα εντοπισμού διαρροών νερού
23/3/2009
ΤΕΥΧΟΣ 1 Μάρτιος 2009 Ανιχνεύοντας το Υπέδαφος www.kavouras.net
Συσκευές Εντοπισμού Διαρροών σε Δίκτυα Ύδρευσης
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, την Κυριακή 22 Μαρτίου 2009, και θέλοντας να συμβάλλουμε στη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων προκειμένου να αποφύγουμε την σπατάλη του πολύτιμου αγαθού, σας παρουσιάζουμε τα Συστήματα Εντοπισμού Διαρροών σε Δίκτυα Ύδρευσης της εταιρείας μας.
περισσότερα...
Ανιχνευτές Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης
Στα περισσότερα συστήματα διανομής νερού ένα μεγάλο ποσοστό του νερού χάνεται πριν να φτάσει στους καταναλωτές. Τυπικό ποσοστό απωλειών είναι το 20% - 30% της παραγωγής ενώ σε παλαιό δίκτυο μοπρεί να φτάσει και το 50%. Οι διαρροές νερού σπαταλούν χρήματα αλλά και ένα πολύτιμο φυσικό αγαθό. Λόγοι οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και ασφάλειας επιβάλλουν τον εντοπισμό των διαρροών. Η εταιρεία μας προσφέρει μια νέα σειρά προϊόντων που εντοπίζουν διαρροές και εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις ύδρευσης.
Οι διαρροές συνήθως εντοπίζονται χρησιμοποιώντας ακουστικές διατάξεις. Αυτές οι διατάξεις ανιχνεύουν τον ήχο ή την δόνηση που δημιουργεί η διαρροή του νερού και από τους σωλήνες υπό πίεση. Ο ήχος δημιουργείται από την κίνηση του νερού από την μεριά της υψηλής πίεσης προς το μέρος της χαμηλής, λόγω της προσπάθειας εξισορρόπησης της πίεσης.
Η πλήρης σειρά συσκευών εντοπισμού διαρροών αποτελείται από:

Εντοπιστές διαρροών

 • Μοντέλα RD541 και RD542 - Ανιχνευτές διαρροών, παλάμης, για κύρια χρήση στην πλευρά της κατανάλωσης.
 • Μοντέλα RD543, RD544, RD545 - Γεώφωνα για τον εντοπισμό διαρροών στο υπό πίεση δίκτυο διανομής.
 • Μοντέλο RD560 - Συσκευή εντοπισμού διαρροών σε δίκτυα με τη χρήση μείγματος αερίων για τον εντοπισμό ακόμη και πολύ μικρών ρωγμών.

Καταγραφικά

 • Μοντέλα RD541 και RD542 - Ανιχνευτές διαρροών, παλάμης, για κύρια χρήση στην πλευρά της κατανάλωσης.
 • Μοντέλα RD543, RD544, RD545 - Γεώφωνα για τον εντοπισμό διαρροών στο υπό πίεση δίκτυο διανομής.
 • Μοντέλο RD560 - Συσκευή εντοπισμού διαρροών σε δίκτυα με τη χρήση μείγματος αερίων για τον εντοπισμό ακόμη και πολύ μικρών ρωγμών.

Συσχετιστές (Correlators)

 • Μοντέλα RD533 - Ασύρματο σετ εντοπισμού διαρροών και σε συνδυασμό με κατάλληλο πομπό, της πορείας μη-μεταλλικών αγωγών. Κατάλληλο για τον εντοπισμό πολύ μικρών διαρροών.

Σύστημα εντοπισμού πορείας

 • Σύστημα εντοπισμού της πορείας μη-μεταλλικών θαμμένων σωλήνων νερού σε βάθος έως 2 μέτρα.

Η εταιρείας μας παρέχει Λύσεις στην Επισκόπηση του Υπεδάφους.
Η εξειδίκευση και η μακρόχρονη εμπειρία μας συνδυαζόμενα με τα κατάλληλα συστήματα
RADIODETECTION αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα στα δίκτυα νερού, αποχέτευσης
και αερίου και την χαρτογράφηση τους, σε μεταλλικούς και μη σωλήνες και στις βλάβες καλωδίων.
Άλλα προϊόντα και εφαρμογές:
 • Συσκευές εντοπισμού της Όδευσης Καλωδίων και Σωλήνων.
 • Συστήματα Επιθεώρησης Αγωγών & Φρεατίων με Προωθούμενες και Τηλεχειριζόμενες Κάμερες
  για Οπτική Επισκόπηση Υπονόμων και Σωλήνων.
 • Συσκευές Ανεύρεσης Σκεπασμένων Μεταλλικών Καλυμμάτων φρεατίων και βανών.
 • Συστήματα Εντοπισμού Μεταλλικών και Μη Σωλήνων & Αγωγών - Ραντάρ Υπεδάφους.
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
Διεθνές Συνέδριο για την Διαχείριση Νερού από την ΕΥΠΔΑΠ
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009
διαβάστε περισσότερα
 
http://www.kavouras.net

Ο Ελληνικός δικτυακός τόπος για την Επισκόπηση του Υπεδάφους
Copyright © KAVOURAS Co 2009

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 9 10680 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3600653 FAX:210 3635835 http://www.kavouras.net - info@kavouras.net
 
 
ΚΑΒΟΥΡΑΣ Π. & ΣΙΑ ΕΠΕ | Ναυαρίνου 9, 10680, Αθήνα
Τηλ: 210 3600653, 00357 22 022502 | Fax: 210 3635835