Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Χαρτογράφησης και Εντοπισμού Σφαλμάτων Καθοδικής Προστασίας

Το κόστος από τη ζημία σε έναν αγωγό μεταφοράς/ διανομής πετρελαιοειδών και αερίου είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι φαίνεται αρχικά. Υπάρχει το προφανές κόστος επισκευής αλλά και ένα πιθανό πολύ υψηλό κόστος παράπλευρων απωλειών. Ελέγχοντας τους προστατευμένους με καθοδική προστασία αγωγούς με μέθοδο που βασίζεται στην παρακολούθηση της σταδιακής εξασθένισης του ρεύματος, μπορούμε να επιτύχουμε μείωση του κόστους εντοπισμού σφαλμάτων έως και 40% σε σχέση με άλλες μεθόδους.

Η εταιρεία μας διαθέτει μακρά εμπειρία στα συστήματα χαρτογράφησης και εντοπισμού σφαλμάτων σε σωλήνες προστατευμένους με Καθοδική προστασία και με το ειδικευμένο προσωπικό της παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

• εντοπισμό της πορείας και του βάθους αγωγών
• μεμονωμένες ή επαναλαμβανόμενες επιθεωρήσεις για συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της μόνωσης των αγωγών
• έλεγχος μονωτικών φλαντζών
• ανάλυση μετρήσεων και γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων
• δημιουργία ιστορικού και συγκριτικής ανάλυσης
• έλεγχος μετά από επεμβάσεις αποκατάστασης και στη διαδικασία παραλαβής

Εντοπισμός της πορείας και του βάθους αγωγών

Έλεγχος μονωτικών φλαντζών

Ανάλυση μετρήσεων και γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων

Δημιουργία ιστορικού και συγκριτικής ανάλυσης

error: Content is protected !!