Ανιχνεύοντας το Υπέδαφος

Θέματα και διαδικασίες που αφορούν στην ανίχνευση του υπεδάφους υπογραμμίζοντας χρήσιμες και κρίσιμες πληροφορίες που μπορούν να μειώσουν το κόστος και να προστατεύσουν ανθρώπους, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Άρθρο μας στο τεύχος 135 Εργοληπτικόν Βήμα της ΠΕΣΕΔΕ.

Διαβάστε το άρθρο εδώ ή κατεβάστε το σε pdf.

error: Content is protected !!