ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ
CAT4 – Genny4
RD 8100
RD 7100
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΣ
RD 312
MAGGIE
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
Εντοπιστές διαρροών
M40
RD547-Μ300
ATP-407N
PIPEMIC
Καταγραφικά
BIDI Logger
DRULO
Correlators
RD533
Εντοπισμού πορείας
RD550
 
ΡΑΝΤΑΡ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ (GPR)
RD 1500
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
RISERBOND 1205CXA
RADIODETECTION T1660
RISERBOND 1550T
 
ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡEARPOINT
FLEXIPROBE P340
FLEXITRAX P350
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - MAINLINE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - VAN
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
PIPELINE CURRENT MAPPER
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ | RD 7100

Ο ακριβής εντοπισμός υπόγειων αγωγών και καλωδίων εξασφαλίζει προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων από πιθανή ζημία. Η σειρά RD7100 έχει όλα εκείνα τα αναγκαία χαρακτηριστικά συνώνυμα με την εμπειρία της Radiodetection για να παρέχει στον χρήστη τα αναγκαία εργαλεία ανάλογα με την ιδιαίτερη αγορά στην οποία δραστηριοποιείται.

GPS
Τα μοντέλα της σειράς RD8100 με ενσωματωμένο δέκτη GPS καταχωρούν αυτόματα κάθε δευτερόλεπτο βασικές πληροφορίες χρήσης. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία βέλτιστων πρακτικών χρήσης κατά τον εντοπισμό ή για τον εντοπισμό τυχόν αναγκών εκπαίδευσης. 
Τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν σε διαφορές μορφές για χρήση σε άλλες πλατφόρμες όπως πχ σε μορφή KML για χρήση με την εφαρμογή Google Maps για την τοποθέτηση σε χάρτη των αποτελεσμάτων του εντοπισμού.

Power Filters™ (RD7100PL)
Ο παθητικός εντοπισμός υπόγειων ηλεκτροφόρων καλωδίων σε περίπλοκα δίκτυα μπορεί να έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας λόγω τις υπερκάλυψης από τα ισχυρά πεδία που αναπτύσσονται γύρω από τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Με το πάτημα ενός μπουτόν ο δέκτης RD7100ΠΛ μπορεί να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά των αρμονικών συχνοτήτων που αναπτύσσονται στα ηλεκτροφόρα καλώδια και να διαχωρίσει την πηγή των σημάτων, ένα ή περισσότερα καλώδια, ώστε να χαρτογραφηθεί το κάθε ένα χωριστά.

Επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές Li-Ion
Νέα επαναφορτιζόμενα πακέτα συσσωρευτών με στοιχεία Ιόντων Λιθίου (Lithium-Ion) για μεγαλύτερους χρόνους αυτονομίας με μικρότερο βάρος και μείωση του λειτουργικού κόστους.

RD7100SL Απευθύνεται στον κατασκευαστικό κλάδο. Διαθέτει τα αναγκαία στοιχεία για γρήγορο και ακριβή εντοπισμό θαμμένων σωλήνων και καλωδίων στο δύσκολο χώρο των εργοταξίων.

RD7100DL Απευθύνεται στον κλάδο της ύδρευσης και αποχέτευσης. Εκτός από τις βασικές εργασίες εντοπισμού εντοπίζει και φορητούς πομπούς sonde κατάλληλους για τον εντοπισμό και μη μεταλλικών αγωγών όπως πλαστικών ή τσιμεντένιων με δυνατότητα προσπέλασης.

RD7100PL Απευθύνεται στον ενεργειακό κλάδο. Από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες εντοπιστών είναι ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση καλωδίων σε χώρους με έντονα μαγνητικά πεδία όπως υποσταθμοί ή κάτω από δίκτυα ΥΤ. Το RD7100PL διαθέτει κατάλληλους αλγόριθμους για την ψηφιακή επεξεργασία των σημάτων ώστε να λειτουργεί με ακρίβεια σε βεβαρημένα περιβάλλοντα. Έχει δυνατότητα εντοπισμού σφαλμάτων καλωδίων ως προς γη και την ικανότητα μέτρησης βάθους σε παθητική κατάσταση λειτουργίας.

RD7100TL Απευθύνεται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Καθώς τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επεκτείνονται είτε με χαλκό είτε με οπτικές ίνες, γίνεται όλο και δυσκολότερος ο εντοπισμός ενός καλωδίου ανάμεσα στο μεγάλο πλήθος που ταξιδεύει στα φρεάτια. Το RD7100TL εκτός από την άριστη λειτουργία για βασικές εργασίες εντοπισμού παρέχει τα εργαλεία για τον εντοπισμό τηλεπικοινωνιακών καλωδίων και τη δυνατότητα εντοπισμού σφαλμάτων του μανδύα ως προς γη. 


Η σειρά RD7100 περιλαμβάνει 7 μοντέλα.

  SL DL DLG PL PLG TL TLG
Locate Frequencies
4
5
5
5
5 7 7
Sonde Frequencies
4
4
1
1 3 3
Passive Modes
2
3
3
2
2 2 2
Compass in active modes
Depth in Power
   
On-board GPS
 
Usage Logging
 
Power Filters
   
Fault Find
Lithium-Ion Battery
*
*
*
*
* * *

* προαιρετικό παρελκόμενοΣυνεργαζόμενοι πομποί RDTx-1, RDTx-5 και RDTx-10

  Power (Watt) Active frequencies Induction frequencies 8KFF Eco Mode
Tx-1
1
16
8
Tx-5
5
16
8
Tx-10
10
16
8

 

RD 7100 Τεχνικό φυλλάδιο


 
ΚΑΒΟΥΡΑΣ Π. & ΣΙΑ ΕΠΕ | Ναυαρίνου 9, 10680, Αθήνα
Τηλ: 210 3600653, 00357 22 022502 | Fax: 210 3635835