ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ
CAT4 – Genny4
RD 8100
RD 7100
RD 312
RD 316
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
Εντοπιστές διαρροών
RD542
RD547-Μ300
ATP-407N

RD560

Καταγραφικά
RD521
RD522
Correlators
RD533
Εντοπισμού πορείας
RD550
 
ΡΑΝΤΑΡ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ (GPR)
RD 1000
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
RISERBOND 1205CXA
RADIODETECTION T1660
RISERBOND 1270A
RISERBOND 1550T
RISERBOND 3200
RISERBOND 3300
RISERBOND 6000
RISERBOND 6000DSL
 
ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡEARPOINT
FLEXIPROBE P340
FLEXITRAX P350
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - MAINLINE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - VAN
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
PIPELINE CURRENT MAPPER
 
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

RD522 – Καταγραφικό πίεσης νερού


Το RD522 είναι μια ψηφιακή διάταξη αποθήκευσης δεδομένων σχετικών με την πίεση, που αναπτύχθηκε ειδικά για οργανισμούς διαχείρισης δικτύων ύδρευσης. Το RD522 λαμβάνει τις μετρήσεις, τις παρουσιάζει στην οθόνη του και τις αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή. Η διαχείριση του γίνεται από ΗΥ μέσω θύρας υπέρυθρων είτε μέσω κάρτας GSM. Ο χρόνος λήψης μετρήσεων μπορεί να είναι από μερικά δευτερόλεπτα έως μήνες. Πληρεί τις περισσότερες απαιτήσεις των δικτύων ύδρευσης και είναι ικανό να αποθηκεύσει μέχρι και 240.000 μετρήσεις.

Εφαρμογές
 • Παρακολούθηση της πίεσης κατά μήκος δικτύων ύδρευσης
 • Υπολογισμοί δικτύου σωλήνων
 • Υπολογισμοί παροχής νερού στο δίκτυο πυρόσβεσης
 • Μετρήσεις ελέγχου πίεσης

Χαρακτηριστικά

 • Στερεή υδατοστεγανή κατασκευή (χωρίς υποδοχές ή συνδέσμους).
 • Προστατευμένο πληκτρολόγιο για προγραμματισμό στο χώρο εγκατάστασης.
 • Μεγάλης χωρητικότητας μνήμη, για περισσότερες από 240.000 μετρήσεις.
 • Περιθώριο σφάλματος μικρότερο από 0,1% της τελικής τιμής στους 20οC.
 • Μεταφορά δεδομένων μέσω υπέρυθρων/GSM και υπέρυθρων/USB.
 • 10-ετης διάρκεια ζωής μπαταρίας.
 • Κατάλληλο για εγκατάσταση σε κρίσιμα τμήματα δικτύων για την καταχώρηση της μέγιστης και ελάχιστης κατανάλωσης.

• RD522 Τεχνικές προδιαγραφές (Αγγλική γλώσσα)
• RD522 Τεχνικές προδιαγραφές (Ελληνική γλώσσα)

 
ΚΑΒΟΥΡΑΣ Π. & ΣΙΑ ΕΠΕ | Ναυαρίνου 9, 10680, Αθήνα
Τηλ: 210 3600653, 00357 22 022502 | Fax: 210 3635835